Teknik- och konsulttjänster Dags att bygga nytt?

Vi erbjuder teknik- och konsulttjänster inom vatten, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Genom åren har vi byggt upp en bred kompetens.
 
Denna kunskap kommer våra kunder till godo i uppdragen genom vår helhetssyn vid förslag och problemlösningar. Våra kunder är kommuner, företag och privata exploatörer.

Vi vill arbeta nära kunden i så stor utsträckning som möjligt för att anpassa uppdragen efter kundens behov och resurser.

Inom de olika områdena utför vi bland annat nedanstående tjänster:

  • Utredning och projektering
  • Beräkning och dimensionering
  • Upprättande av kompletta förfrågningsunderlag
  • Projektledning, kontroll och besiktningar
  • Dokumentation

Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakta oss
Chef Teknik
Stefan Oskarsson, 013- 20 83 34

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar