Geoteknik Vågar ni bygga utan grundläggande kunskap?

Hos oss på Tekniska verken finns både en bred kompetens och en unik kunskap om Linköpings kommuns geotekniska förhållanden. Ett kunnande som byggts upp av lång erfarenhet och stor variation på uppdragen. Men också genom geodatabanken och det grundvattennät som vi förfogar över.

Exempel på uppdrag är geotekniska undersökningar och utredningar i plan- och byggprocessens alla skeden. Vi utför även miljötekniska undersökningar. Undersökningarna omfattar allt från fältundersökningar med en geoteknisk borrigg till färdiga utvärderingar, handlingar och utredningar.

Genom en dialog med dig som kund kan uppdragen anpassas efter specifika behov och resurser.

För mer information och offert, kontakta:

Geoteknik:
Lisa Björk 013-30 85 51
lisa.bjork@tekniskaverken.se

Lars Johansson 013-20 82 20
lars.johansson@tekniskaverken.se

Fältundersökningar
Mikael Lennartsson 013-20 92 24
mikael.lennartsson@tekniskaverken.se

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar