Entreprenader Specialisten på tätortens teknik, utveckling och underhåll

Behov av nyanläggning ledningssystem?

Vår ambition är att erbjuda tjänster med både bredd, spets och den senaste tekniken i god förening med många års erfarenhet. Vi arbetar med nyanläggning av ledningssystem för vatten och avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla samt för gas, optofiber och el.
Vi har även drift- och underhåll av ledningsnät med beredskap att utföra våra tjänster under dygnets alla timmar.

Specialtjänster

Vi har också spetskompetens att utföra:

  • Mätuppdrag med GPS
  • Svetslicenser för PE-ledningar för vatten, avlopp och gas
  • Ackreditering för täthetsprovning med luft
  • Klorering/desinficering av ledningsnät
  • Läcksökning
  • Anborrning under tryck
  • IR-kontroll av fjärrvärmemuffar

För mer information och offert kontakta

Peter Gunnarsson, 013-20 82 98
peter.gunnarsson@tekniskaverken.se

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar