Infrateknik När du vill vara driftsäker

Vi hjälper dig att säkra infrastrukturen för VA, värme och el - från idé till färdig anläggning, drift och underhåll.

En stor erfarenhet av geoteknik, projektering, drift och underhåll av teknisk infrastruktur har byggts upp under decennier i Tekniska verken-koncernen. Grunden till erfarenheten har erhållits genom arbete med våra egna stora projekt och andra kunders projekt i regionen. Denna kunskap kommer våra kunder till godo i uppdragen.

Tillsammans driver vi utvecklingen framåt

För mer information kontakta:

Johan Sedin, Ansvarig Infrateknik
Telefon: 013-20 80 49
E-post: johan.sedin@tekniskaverken.se

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar