När du vill vara energieffektiv

Navic energipartner erbjuder helhetslösningar inom energieffektivisering och kan hjälpa fastighetsägare hela vägen från kartläggning via energioptimering till installation. Vi har samlat några av regionens främsta experter, från energianalytiker och projektledare till drifttekniker och installatörer.

Läs mer på www.navic.se

Verksamheten är ett samarbete i form av ett konsortium mellan Tekniska verken i Linköping och Torpheimergruppen AB. Syftet med samarbetet är att ta krafttag för att minska energianvändningen i regionen och verka för att nå det uppsatta EU-direktivet, som innebär att Sverige år 2020 ska ha energieffektiviserat med 20 procent jämfört med år 2008. Navic energipartner har sex medarbetare med kontor i Wahlbecks företagspark i Linköping.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar