När du vill vara energieffektiv

Vi hjälper dig att säkra en effektiv energianvändning och är din samarbetspartner med ett professionellt och personligt engagemang. Med kompetens inom alla områden som rör energieffektivisering kan vi erbjuda ett helhetsgrepp - från kontroll till handlingsplan och uppföljning.

Energikomfort

En stor del av fastigens energieffektivitet handlar om den tekniska fastighetsdriften som inkluderar värme, kyla, ventilation, el och VA. Ett avtal om Energikomfort innebär att fastigheten får ett bra inomhusklimat och en god driftekonomi.  Driftövervakning dygnet runt och kontinuerliga uppföljningar ingår i konceptet. Du betalar ett fast pris per kvm för både värmeleverans, teknisk fastighetsdrift och beredskap samt eventuella investeringar. Det blir på så sätt lättarare för den fastighetsansvariga att beräkna drifts- och värmekostnaderna. Att löpande ge konkreta förslag på tekniska upprustningar och energibesparingsåtgärder är en annan del av vad vi kan hjälpa fastighetsägare med.

Vi kan även erbjuda följande konsulttjänster:

Hör av dig så berättar vi mer

Martin Schultz, chef Energieffektiviseringstjänster
Telefon: 013-20 93 62
E-post: martin.schultz@tekniskaverken.se

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?