Etiketter

energi, energianvändning, energieffektivisering, ESS, forskning

Energieffektivitet för ökad konkurrenskraft

Hemma i Sverige kopplas ofta frågor kring energieffektivitet ihop med miljö- och klimatfrågan. Genom att använda energi mer effektivt bidrar vi till minskad miljöpåverkan. Även i Bryssel är givetvis miljöfrågor viktiga, men här lyfts konkurrenskraft ofta  fram som ett viktigt motiv för effektivare energianvändning. Med avsevärt billigare arbetskraft i Kina och Indien måste EU slå vakt om sina konkurrensfördelar – ett sätt är att  använda energi smartare sätt än konkurrenterna. Varje sparad kilowattimme (eller ”negawattimme” som det kallas) i produktionen av bilar, mobiltelefoner eller pappersmassa bidrar till vår förmåga att tävla på de globala marknaderna.  Istället för att slösa bort vår energi kan vi satsa den på att utveckla vårt näringsliv. Detta är särskilt aktuellt i dessa tider av ekonomisk kris i flera av medlemsstaterna.

Det finns inget energiföretag som vill se den energi man producerar gå till spillo – Därför måste vi sträva efter att varje kilowattimme som inte gör någon nytta blir en negawattimme!

Full fart i den europeiska huvudstaden

Efter något mer än en vecka på plats i Bryssel är vi praktikanter i full gång med våra uppdrag. För egen del innebär det fördjupning i EU-kommissionens förslag till energieffektiviseringsdirektiv som kommer att påverka den svenska energibranschen i flera avseende – exempelvis när det gäller mätning, kundinformation och inte minst förändrade energivolymer. Vi har ett gott stöd i Sylvia, från kansliet i Stockholm och inte minst våra skandinaviska grannar på Dansk Energi som vi delar kontor med.  

I fredags deltog vi i ett seminarium som arrangerades av EU-kommissionen om kvotpliktsystem för energieffektivisering. Det var intressant att se hur energifrågor debatteras på EU-nivå. Samtidigt som medlemsstaterna har flera gemensamma intressen och övergripande mål inom energiområdet så är synen på energi och energimarknaden ibland mycket olika .

Det som också slog mig var hur få representanter från ”riktiga” energibolag som fanns på plats under debatten. Tillställningen dominerades istället av konsulter, nationalekonomer och jurister knutna till olika myndigheter och organisationer. Det skulle nog inte skada med fler representanter från ”verkligheten” för det är trots allt vi som ska leva och arbeta utifrån de förutsättningar som beslutsfattarna i Bryssel fastställer åt oss.

Hemma i Sverige så står snart mitt nya hus klart efter nästan 9 månaders byggtid. Det är ett välisolerat fjärrvärmeuppvärmt lågenergihus som kompletteras med solfångare, FTX-system och inte minst en braskamin.  Det ska bli mycket spännande att följa energianvändningen i vinter!

Frågor & svar