Etiketter

energi, energianvändning, energieffektivisering, ESS, forskning

ESS - den svenska energibranschens kompetens

ESS planerade anläggning i Lund

I förra veckan hade jag förmånen att lyssna på en mycket intressant presentation i EU Parlamentet med koppling till den svenska energibranschen. I Lund kommer en enorm anläggning att byggas för forskning inom flera områden, exempelvis materialvetenskap, kemi, biologi och geofysik. Anläggningen är en såkallad neutronkälla där neutroner framkallas genom att atomer slåss sönder när en proton ”skjuts” mot ett material med mycket hög hastighet. Genom att studera förloppet kan forskarna få kunskap om olika materials egenskaper, kemiska processer och fysikaliska fenomen. Dessa kunskaper kan i sin tur göra det möjligt att utveckla effektiva batterier, effektiv bränsleutvinning eller extremt tåliga material.

Anläggningen som kallas ESS – European Spallation Source – är intressant ur energisynpunkt i flera avseenden. När verksamheten är i full gång kommer den att kräva en anslutningseffekt på 38 MW och har ett årligt energibehov på 250 GWh. Vi pratar alltså om en energianvändning motsvarande en mindre svensk stad!

För att hantera energifrågorna har ESS tagit hjälp av E.ON och Lunds Energikoncernen som tagit fram ett koncept för anläggningens energiförsörjning. Från att projektet började 2002 har man genom att planera in smarta energieffektiviseringsåtgärder minskat den beräknade energianvändningen med mer än 50 %. Verksamheten i anläggningen resulterar i stora mängder spillvärme. Detta kommer att  tas tillvara av Lunds Energi för omvandling till fjärrvärme för uppvärmning om närliggande bostadsområden.

De goda energimässiga förutsättningarna är en viktig orsak till att anläggningen byggs i Sverige. Bra jobbat E.ON och Lunds Energikoncernen!

Läs gärna mer på http://ess-scandinavia.se

Frågor & svar