Etiketter

energi, energianvändning, energieffektivisering, ESS, forskning

Att mäta eller inte mäta

Just nu diskuterar EU-parlamentet hur vår energianvändning ska mätas i framtiden. Ska man mäta per månad, dygn, eller timme? Ska alla kunder ha avancerade elmätare? Detaljkunskaper om energianvändning ger oss helt klart bättre underlag för energieffektivisering. Det möjliggör också nya produkter på elmarknaden där priserna kan variera över dygnet vilket styr mot minskad konsumtion när efterfrågan annars är som störst. Samtidigt måste nyttan med exempelvis  timmätning ställas mot kostnaderna. Timmätning kräver avancerade mätare som kostar några tusen kronor styck samtidigt som mätvärdeshanteringen (Det blir många mätvärden på ett år!) blir väsentligt dyrare än tidigare.

Frågan är hur mycket energi en lägenhetskund, som kanske har en energiförbrukning på några tusen KWh per år, kan spara genom timmätning? Är det lönsamt i förhållande till kostnaderna? Jag tror definitivt att införande av timmätning skulle kunna bidra till mer en effektiv energianvändning, men vi måste noga överväga om alla elanvändare verkligen kan dra nytta av en sådan satsning.

Frågor & svar