OBS! Denna blogg är bara aktiv runt Almedalsveckan på Gotland, vilken går av stapeln vecka 27 varje sommar.

Almedalsbloggen

Blogg om Tekniska Verkens deltagande i Almedalen

Fredrik Remneblad

Varför är du med i Almedalen?
- För att bevaka frågor inom energi och avfallssektorn. Jag var med även förra året för att bevaka dessa frågor

Vilken fråga (eller frågor) är viktigast för dig under Almedalsveckan?
- Frågor kring Biobränsle så som hållbarhetskriterier men även frågan om avfall skall inkluderas i handeln med utsläppsrätter. Tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten är också en viktigt fråga.

Vad har du för förväntningar på Almedalsveckan?
- Förra året var första gången jag var där och jag kan ta med mig en del lärdomar av det. Förberedelserna är väldigt viktiga eftersom alla intressanta personer är väldigt uppbokade dessa dagar. Min förhoppning är att jag skall kunna träffa en del politiker och andra beslutsfattare som har inverkan på de frågor jag är där för att bevaka. Det viktiga är att väcka vissa tankar hos dessa personer, peka på för och nackdelar med vissa ställningstaganden. Beslutsfattarna kan aldrig ha koll på alla detaljer i den verksamheten där vi arbetar dagligen och därför är det vår skyldighet att informera dem om vilka konsekvenser vissa beslut kan få.

Vad kommer du att göra i Almedalen?
- Seminarier, evenemang och personliga möten.

Vad tror du blir de stora utmaningarna inom ditt område (dina områden) under kommande mandatperiod?
- Hur vi ska försörja våra svenska avfallspannor med bränsle om dessa ska in i systemet för handel med utsläppsrätter samtidigt som inga andra länder går med i detta system.

Vad ska du göra efter Almedalsveckan på Gotland? 
-  Då väntar semester där jag skall umgås med min familj och tillbringa så mycket tid som möjligt med mina barn.

Claes Vallin, Energistrateg

Varför är du med i Almedalen?
Jag jobbar brett med strategiska frågor inom energiområdet med extra fokus på ekonomiska styrmedel av olika slag. Av tradition är detta ett mycket politiserat område där ideologi och tro hos politikerna ofta styr. Det är då viktigt att utnyttja de få tillfällen till saklig dialog som finns för att diskutera med politiker och högre tjänstemän. Almedalsveckan är en sådan möjlighet. Dessutom är Almedalen numera ett stort event med hundratals intressanta föredrag och debatter som kan ge tidig input om kommande händelser inom energiområdet. 

Vilken fråga (eller frågor) är viktigast för dig under Almedalsveckan?
TPA (avregleringen av fjärrvärmenäten) är en ödesfråga för branschen, inte att det sker utan hur. En statliga utredning med lagförslag ligger ute på remiss under sommaren, vilket gör frågan brännhet. Tyvärr upplever jag att utredaren trots ett enormt omfattande arbete lyckats miss/förtränga några ytterst viktiga problemområden med att dela upp fjärrvärmeföretagen på samma sätt som vi gjorde med elen under 90-talet. Här måste vi få fram vårt budskap och våra lösningar till politiker , tjänstemän och media

Vad har du för förväntningar på Almedalsveckan?
Detta blir min andra Almedalsvecka och jag hoppas på några riktigt bra möten med ledande politiker samt att jag skall ha med mig några riktiga godbitar hem när det gäller omvärldsbevakning.

Vad kommer du att göra i Almedalen?
Jag skall gå på och direkt eller indirekt delta i Energispektrum, en seminariedag som är ett samarbete mellan våra viktiga branschföreningar och några energiföretag. Sedan tänker jag försöka bevaka andra seminarier om energieffektivisering extra noga, detta är en stor fråga med stor framtidspåverkan för Tekniska Verken.

Om du fick ge våra politiska beslutsfattare i Sverige några råd (eller önskemål), vilka skulle det vara?
För det första avreglera inte svenska fjärrvärmenät på föreslaget sätt eller likande, tänk på kunderna! För det andra, uppmana Boverket att gå en grundkurs i energisystem. Minskad köpt energi är ett dålig mått på energieffektivisering.

Vad tror du blir de stora utmaningarna inom ditt område (dina områden) under kommande mandatperiod?
Införandet av energiåtervinning av avfall i handelssystemet för utsläppsrätter och då särskilt den mätproblematik som finns och som måste hanteras både fysiskt och juridiskt. Vidare måste vi påverka myndigheter och intresseorganisationer så att energimärkningar och miljöklassningar av byggnader tar hänsyn till fjärrvärmens, fjärrkylans och kraftvärmens unika fördelar som systemlösningar. Idag stirrar alltför många sig blinda på köpt energi i kWh. TPA kan också tyvärr bli en stor fråga.

Vad ska du göra efter Almedalsveckan på Gotland?
Efter Almedalen åker jag hem och vilar upp mig för att efter några veckar återvända till Gotland och medeltidsveckan med familjen. I mellantiden hoppas jag också att hinna lära äldsta dottern att simma ordentligt.

Inger Niss, chef Elnät

Varför är du med i Almedalen?
För att ta möjligheten att informera och påverka våra politiker att fatta kloka beslut om microproduktion.

Vilken fråga (eller frågor) är viktigast för dig under Almedalsveckan?
Frågor om förnyelsebar energi.

Vad har du för förväntningar på Almedalsveckan?
Att utbyta erfarenheter och åsikter med andra i branschen och med beslutsfattare.

Vad kommer du att göra i Almedalen?
Jag kommer att delta i Infrastrukturseminariet i S:t Clemens Ruin den 4 juli kl 12:00-12:45. Jag kommer även att delta på måndagens middag med tema Regional utveckling av ledningsbunden Infrastruktur. På tisdagen tänkte jag besöka seminariet om Miljöteknikexport och hållbara städer.

Om du fick ge våra politiska beslutsfattare i Sverige några råd (eller önskemål), vilka skulle det vara?
Underlätta för gemene man/allmänheten att bidra till ett hållbart samhälle.

Vad tror du blir de stora utmaningarna inom ditt område (dina områden) under kommande mandatperiod?
Att med hjälp av ny teknik ge förutsättningar för våra kunder att göra rätt miljöval.

Vad ska du göra efter Almedalsveckan på Gotland?
Då ska jag åka och paddla kajak i Norra Dalarna.

Anna Lövsén, chef division Vatten

Vilken fråga (eller frågor) är viktigast för dig under Almedalsveckan?
Att informera om fördelarna med en ändring av miljöbalken så att såväl yt- som grundvattentäkter kan utpekas som riksintressen för dricksvattenförsörjning.

Vad har du för förväntningar på Almedalsveckan?
Det är första gången jag deltar på Almedalsveckan så jag försöker åka dit med stora öron, öppet sinne och laddade diskussionsbatterier.

Vad kommer du att göra i Almedalen? (evenemang/middagar/möten du ska delta på eller besöka etc)
Tekniska Verken arrangerar tillsammans med Sydvatten och branschorganisationen Svenskt Vatten en aktivitet med temat ”Vatten – ett riksintresse”. Denna är huvudfokus för mitt deltagande.

Mikael Lindner om Almedalen

Mikael Lindner, vd på Utsikt Nät AB, var i Almedalen söndag - tisdag för att diskutera frågor kring bredband och statsnät.

På vilket sätt deltog du i Almedalsveckan?
- Eftersom vi var där så kort tid koncentrerade vi oss på stadsnät.

Vi arrangerade bland annat en middag tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen där vi hade bjudit in ett antal personer för att diskutera stadsnät. Vi fick verkligen ut vårt budskap och efter middagen gick faktiskt Piratpartiet ut med ett pressmeddelande där de talade för stadsnät, det var kul!

Vi gick även på en del andra seminarier i bredbands- och stadsnätsfrågor med företrädare från branschen. Det var väldigt intressant att lyssna till vad andra anser i frågorna och det gav nya perspektiv.

Vad blev ditt intryck av Almedalen i stort?
- Jättebra och väldigt givande! Förväntningarna uppfylldes absolut och jag är nöjd både med mitt och Tekniska Verkens deltagande.

Claes Vallin berättar om sina upplevelser

Claes Vallin jobbar som energiingenjör på division Energi, här berättar han om sina upplevelser från veckan.

Under vilka dagar var du i Almedalen?

- Vi kom söndag eftermiddag och åkte hem torsdag morgon. Det var en väldigt intensiv vecka!

På vilket sätt deltog du under veckan?

- Dels var jag med på de middagar vi arrangerade och diskuterade till exempel de kommunala bolagens verklighet och elnätsutbyggnaden i Sverige och Europa tillsammans med mestadels politiker och journalister.

Under måndagen var jag med på allt Energispektrum anordnade och diskuterade då kraftvärmens förutsättningar. Intrycket man får är att alla vill ha kraftvärme men ingen vill promota för det, det pratas mycket men inte så mycket händer.
Något som var roligt var att de politiker som deltog både vid middagarna och på Energispektrums evenemang var de som jobbar med dessa frågor och de var väldigt insatta.

Jag var även på 6-7 seminarier, bland annat Framtidens stad. Vi har ett jättestort jobb att göra, just nu tar många energin för given och det kommer inte att fungera i framtiden.
Vi fick också möjlighet att marknadsföra oss som bolag och visa på varför det är så bra med kommunala bolag, vad det finns för fördelar jämfört med privata bolag.

Vad är ditt intryck av veckan i stort?

- Väldigt bra och som sagt väldigt intensivt. Jag hann inte gå på några enskilda möten och hade gärna velat prata med Naturskyddsföreningen och Greenpeace som tyvärr var dåligt representerade. Annars tycker jag det är mycket bra med de personliga kontakterna man skapar och det man inte hinner diskutera under veckan kan man ta med sig till senare i höst. Det här var första gången jag var med i Almedalen, och till nästa år ska jag boka möten i förväg för att hinna prata med de jag vill, då det är svårt att få tid när man är på plats.
Det var väldigt mycket folk på seminarierna och det fina vädret gjorde allt ännu bättre.

Är du nöjd med Tekniska Verkens insats?

- Jag tycker Tekniska Verken hade ett jättefint upplägg med en bra kombination av möten och middagar. Vi representerades av blandade yrkesroller, inte bara av vd och styrelsemedlemmar, och uppfattades nog som väldigt välorganiserade med tydliga budskap.

Tom Istgren, vd Bixia

Tom Istgren, vd på Bixia, var i Almedalen söndag – torsdag. Han deltog vid flera evenemang, bland annat som värd vid Tekniska Verkens event på söndagskvällen, och diskuterade framförallt svensk kraftproduktions framtida exportnäring.

Vad är ditt intryck av veckan i stort?

- Bra, veckan är ett värdefullt sätt att skapa nya kontakter och lyfta våra frågeställningar. Den fyller absolut sitt syfte och förväntningarna uppfylldes tveklöst.

Är du nöjd med din och Tekniska Verkens insats?

- Jag är nog inte rätt person att bedöma Tekniska Verkens insats då jag var en del av den, men jag är absolut nöjd med det jag deltagit i.

Stellan Jacobsson summerar Almedalen

Nu är Almedalsveckan över för den här gången och det är dags för en summering av intryck och händelser. Först ut är Stellan Jacobsson, vd för Svensk Biogas.

Stellan Jacobsson var i Almedalen i början av veckan och var bland annat moderator för Avfall Sveriges seminarie ”Vad kan vi göra för att få mer biogas?”, där man diskuterade matavfallets koppling till biogastillverkning och varför så mycket av de livsmedel som säljs också slängs. Så mycket som 30 % av den mat som köps kastas, och 60 % av detta avfall går att äta. En orsak som diskuterades var att restriktioner så som datummärkning gör att konsumenterna väljer att slänga fullt ätbar mat.
Samtidigt som matavfallet är stort finns en brist på biogas, två frågor som har en koppling.

Medverkande på seminariet var även Åsa Domeij, miljöchef på Axfood, Eva Myrin, VD på VafabMiljö, Louise Ungerth, chef för Konsument och Miljö på Konsumentföreningen och Catarina Östlund, handläggare på Naturvårdsverket.

- Det var ett bra seminarie där det tydligt framgick att det inte bara är dåligt för miljön utan även för privatekonomin att så mycket mat slängs.
Under dagarna har också politikerna tydligt satt ner foten i frågan om att man ska satsa på biogasen och reviderat det uttalande som nyligen gjordes av en tjänsteman på Energimyndigheten, säger Stellan.

Vad blev ditt intryck av Almedalsveckan utifrån de dagar du var där?

- Det är en fantastisk mötesplats och ett bra forum där man kan ha givande diskussioner med beslutsfattare och politiker under avslappnade former.
Det var även ett bra arrangemang från vår sida och jag tycker Tekniska Verken ska fortsätta delta i evenemanget.

Uppfylldes dina förväntningar?

- Ja, med råge! Jag var även på ett par andra seminarier och tycker att även de var nyanserade, både positiva och kritiska åsikter kom fram och alla fick komma till tals.

Filmtips inför helgen

Nu är vi hemma igen efter en intensiv Almedalsvecka i Visby. Om du inte hade möjlighet att delta på de seminarier som vi talade på i Almedalen så finns film från två av dem här.

  • Film från seminarium om Politik för eller emot kraftvärme http://to.ly/5sqs
  • Film från seminarium om regionala energibolag och regional drivkraft del 1 http://to.ly/5sqR
  • Film från seminarium om regionala energibolag och regional drivkraft del 2 http://to.ly/5sqA

Det finns även en skriftlig sammanfattning av seminariet om matavfall och biogas från Avfall Sverige.

Miljöarbete och utveckling i regionala energibolag

Tekniska Verkens vice vd Anders Jonsson (i mitten på bilden) representerade Tekniska Verken-koncernen vid seminariet Energispektrum i Almedalen.


I måndags deltog Tekniska Verkens vice vd Anders Jonsson i två seminarier i Almedalen. Ett arrangerades av Svensk fjärrvärme under temat kraftvärme. Huvudfrågan var vilka styrmedel vi ser för att kunna producera mer kraftvärme och att det krävs bättre förutsättningar för detta. Det andra seminariet hade temat "Regional energi - en samlad drivkraft". Huvudfrågan här var hur den politiska världen kan bidra till en mer tillåtande utveckling för regionala energibolag.

Vid kraftvärmeseminariet hävdade de närvarande politikerna att certifikatsystemet är bra och något som ska vidareutvecklas men att det finns anledning att se över dess funktioner. Förutom Tekniska Verken deltog representanter från Vattenfall, Fortum, Göteborg Energi, Mälarenergi, Lunds Energikoncernen, Gävle Energi, Öresundskraft och Jämtkraft.

Under seminariet med temat "Regional energi - en samlad drivkraft?” hävdade politikerna att kommunallagen behövs för att bolag som till exempel Tekniska Verken inte ska begränsa möjligheterna för privata entreprenörer. Men de hävdade också att de regionala energibolagen behövs som en motkraft i energibranschen. De betonade vikten av de regionala energibolagens goda förutsättningar att leda miljöutvecklingen i kommunerna.

Alla deltagande regionala energibolagen gav flera goda exempel på miljöarbete och utveckling i sina respektive kommuner.

« Äldre artiklar

Frågor & svar