Vinterljus 2014

Vinterljus är ett återkommande ljusevenemang som lyser upp Linköping under den mörkaste årstiden. Genom Vinterljus förstärks intrycken av vår vackra stad och spännande ljusinstallationer inspirerar till promenader och nya upplevelser.

Vinterljus 2014 invigdes den 22 november och har nu avslutats.

Vinterljus arrangeras av Linköping kommun i samarbete med Tekniska verken.


Följande ljusinstallationer har vår ljusdesigner David Johansson varit med och skapat:

Vägen till förvandling, David Johanssson i samarbete med Florian Kynman, Atopia
Vägen till förvandling, David Johanssson i samarbete med Florian Kynman, Atopia

Davids tankar om installationen ”Vägen till förvandling”:

-Huvudfokus i arbetet med denna portik har varit att visa Linköpingsborna hur man med enkla medel kan göra en mycket vacker och trygg belysning.

Det vita taket i tunneln har belysts vilket gör att den upplevs större. Det gör att den från början trånga och dåligt upplyst tunnel istället blev en väl upplyst, rymlig och trivsam passage. För att öka trivseln finns det ljus som ger släpljus på teglet, vilket ger en vacker textur till tunneln.

”Taklisterna” i plåt som är bärare av ljuset har perforeras med ett hålmönster. Detta hålmönster har formen av Trädgårdsföreningens 5-bladiga blomma som finns på flera ställen i Trädgårdsföreningen. Blommönstret ska då informera de som passerar att nu är man på väg in i Trädgårdsföreningen.

Tankens promenad, David Johansson i samarbete med Florian Kynman, Atopia

Davids tankar om installationen "Tankens promenad":

-Platsen var från början ett mörkt och intetsägande ställe. Jag ville skapa en inbjudande plats som gör att fler uppfattar att det är en offentlig passage mellan innerstaden och Kanberget.

David fortsätter:
-Jag har samarbetat med korntenstålskonstnären Florian Kynman. Vi ville lyfta en känd del av Linköping, nämligen eklandskapet. Hela långsidan består av korntenstålkonst där ett foto från eklandskapet har översatts till hålmönster bestående av cirka 98 000 hexagonformade hål. Fotografiet framträder genom att hålen belyses.

-I och med installationens dimensioner och placering i passagen kommer åskådaren uppfatta motivet på olika sätt beroende på om man står inne eller utanför. Motivet blir på kort betraktaravstånd nonfigurativt när man är inne men blir mycket tydlig och synlig när man är utanför. Passagen blir en avskild och meditativ plats där betraktaren, omsluten av ljus och skuggor liksom i en skog, kan låta sina tankar och föreställningar ströva fritt, avslutar David.

Think outside the box?
Think outside the box?
Bubbleglow

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar