Vad vi gör

Belysningen i vår stadsmiljö är viktig. Framför allt för att vi ska känna oss trygga, men belysningen gör också att vi trivs och mår bra. Därför satsar vi stort på bra ljus i Linköpings kommun.

Tekniska verken sköter på uppdrag av Linköpings kommun större delen av den offentliga belysningen, vilket omfattar cirka 23 000 belysningsstolpar. Belysning kring de större allmänna vägarna sköts av Trafikverket och flera privata fastighetsägare och samfälligheter har egna belysningsanläggningar.

Lampor skadas eller går sönder ibland och vi behöver din hjälp för att kunna åtgärda trasig belysning.

  • Akuta fel som innebär samhällsfara åtgärdas direkt och anmälan görs på telefon 013- 20 80 20.
  • Anmäl direkt via app till iPhone och Android eller via vår webbplats. Läs mer

Belysningen tänds och släcks med ett relä (elektrisk apparatur) som är placerat centralt i Linköping.Två gånger om året besiktigas all belysning för att hålla hög kvalitet. Lampor vid övergångsställen, busshållplatser eller liknande åtgärdas inom 3 dagar och enstaka trasiga lampor åtgärdas inom en månad (förutom under juni och juli).

Har du frågor om belysning i Linköping  - kontakta oss på telefon 013- 20 80 00.

Tack för att du bryr dig om att anmäla trasig belysning så vi kan hålla Linköping ljust och tryggt!

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar