Färdigt Ljus

Färdigt Ljus är ett helhetskoncept där du som kund kan välja att låta oss ta hela eller delar av ansvaret för er belysningsanläggning. Nedanstående delar ingår alltid i konceptet Färdigt Ljus:

Drift och underhåll

I konceptet Färdigt Ljus ingår alla typer av arbeten som behövs för att belysningsanläggningen ska fungera felfritt. Två gånger per år inspekterar vi anläggningen för att upptäcka eventuella fel, vilka då åtgärdas.

När en ljuskälla blir gammal försämras dess förmåga att effektivt sprida ljus. Efter beräknad livslängd byter vi regelbundet ut alla ljuskällor i anläggningen.

Efter anmälan till vår driftcentral, som har öppet dygnet runt, åtgärdar vi akuta fel och byter ut enstaka trasiga ljuskällor. Vi åtgärdar snabbt eventuella trafikskador och annan åverkan på anläggningen. Akuta fel som innebär samhällsfara åtgärdas direkt, övriga fel åtgärdas inom en månad.

Styrd belysning

Genom att anläggningen ansluts till Tekniska verkens belysningsnät ingår elenergin i konceptet Färdigt Ljus. Tänd- och släcktider regleras centralt så att dessa anpassas till ljusförhållandena i Linköping.

I belysningsnätet används SERO-el®. Elen har lägre miljöpåverkan och kommer från vindkraftverk och småskaliga vattenkraftverk, som producerar förbränningsfri förnybar el.

Färdigt Ljus Guld, Silver och Brons

Du väljer själv nivå på åtagande och ansvar. I konceptet Färdigt Ljus Guld tar vi fram förslag och bygger belysningsanläggningen utifrån dina önskemål. Vi står också för hela investeringen och ägandet av anläggningen. Som kund får du en anläggning precis som du vill ha den utan att behöva ta något ägar- och innehavaransvar. Vi förnyar anläggningen när den blir för gammal.

Med konceptet Färdigt Ljus Brons äger du som kund belysningsanläggningen och tar den första investeringen. Det ligger också på ditt ansvar att veta när anläggningen ska förnyas. Vi kan också erbjuda Färdigt Ljus Silver till dig som önskar en mer flexibel lösning vad gäller investering och upplägg.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar