Kommuner och avfallsentreprenörer

På nationell nivå återvinns ca 95 % av allt hushållsavfall genom materialåtervinning, energiutvinning eller biologisk behandling. I Linköping använder vi alla metoderna, bara en mindre del av avfallet deponeras.

Avfall blir bränsle

Det som blir kvar att kasta i soppåsen efter din sortering eldar vi upp. Det blir vårt bränsle. Vi är noga med vad som eldas upp och inte. Allt för att minska påverkan på vår miljö. Därför är det särskilt vikigt att sortera bort farligt avfall och specialavfall. På så vis håller avfallet en hög kvalitet.

När invånarna i de ca 25 kommuner som levererar avfall till Gärstad lägger sitt restavfall i insamlingskärlet, körs det direkt, eller efter omlastning, till bränslebunkrarna vid Gärstad.

I bunkrarna blandas hushållsavfallet med det utsorterade brännbara avfall som samlats in vid industrier, affärer, kommuners återvinningscentraler och andra verksamheter.

Frågor & svar