Trädgårdsavfallstippar

Ris och komposterbart avfall lämnas var för sig och på tipparna finns skyltar som beskriver hur avfallet ska sorteras. Löv, gräsklipp och mossa mm lämnas som komposterbart material medan ris, grenar och stammar lämnas på platsen för ris.   

Tänk på att tömma ur säckar då det underlättar för efterföljande hantering. Lägg tomma säckar i de kärl som finns på trädgårdsavfallstippen.

Vad händer sen?

Riset flisas och förbränns i kraftvärmeverket där fjärrvärme och el produceras. Det komposterbara materialet komposteras på Ecocenter och blir till ny jord.

Här hittar du ristipparna

OrtPlaceringÖppettider
GärstadÅtervinningscentralSe öppettider ÅVC
UllstämmaÅtervinningscentralSe öppettider ÅVC
MalmenÅtervinningscentralSe öppettider ÅVC
LinghemEfter Himnabadets parkeringDygnet runt
LjungsbroHetvattencentralenDygnet runt
StureforsÖster om järnvägen vid väg mot Sturefors slottDygnet runt

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar