Trädgårdsavfallstippar

Ris och komposterbart avfall lämnas var för sig och på tipparna finns skyltar som beskriver hur avfallet ska sorteras. Löv, gräsklipp och mossa mm lämnas som komposterbart material medan ris, grenar och stammar lämnas på platsen för ris.   

Tänk på att tömma ur säckar då det underlättar för efterföljande hantering. Lägg tomma säckar i de kärl som finns på trädgårdsavfallstippen.

Vad händer sen?

Riset flisas och förbränns i kraftvärmeverket där fjärrvärme och el produceras. Det komposterbara materialet komposteras på Ecocenter och blir till ny jord.

Här hittar du ristipparna

Ort Placering Öppettider
Gärstad Återvinningscentral Se öppettider ÅVC
Ullstämma Återvinningscentral Se öppettider ÅVC
Malmen Återvinningscentral Se öppettider ÅVC
Linghem Efter Himnabadets parkering Dygnet runt
Ljungsbro Hetvattencentralen Dygnet runt
Sturefors Öster om järnvägen vid väg mot Sturefors slott Dygnet runt

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar