Sorteringsguide

Värmeljusbehållare samlas fortsättningsvis in på återvinningscentralerna

Efter beslut i EU-kommissionen ska värmeljusbehållarna inte längre samlas in som metallförpackning. Det betyder att de inte ska läggas i systemet som finns för förpackningsinsamling utan i stället läggas i behållarna för metallskrot på återvinningscentralerna.

Tidningar

I Sverige är vi storförbrukare av papper därför är det viktigt att tänka på kretsloppet. När du lämnar papper till återvinning bidrar du till att mindre skog behöver avverkas.

I tidningsbehållarna kan du lämna:
Tidningar, broschyrer, reklamblad och kataloger mm.

Lägg inte pappers- och plastpåsar i tidningsinsamlingen:
Papperspåsar lämnas till insamlingen för pappersförpackningar och plastpåsen lämnas i plastinsamlingen.

Exempel på produkter som kan tillverkas av återvunna tidningar:
Tidningspapper, toalettpapper och hushållspapper

Varför ska du lämna tidningar till återvinning?
Fibrerna i pappret kan återvinnas upp till ca sju gånger. Att producera papper av returpapper innebär att förbrukningen av energi vid tillverkningen kan reduceras betydligt. Det behövs bara drygt hälften av all den energi som åtgår vid pappersproduktion av nya träråvaror.

Pappersförpackningar

I behållarna för pappersförpackningar kan du lämna Alla förpackningar som till mer än hälften består av papper. T ex tvättmedelskartonger, pastakartonger, papp, pappersrullar, omslagspapper, wellpappkartong, papperspåsar.

Så här gör du

För att återvinningen ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att de förpackningar som lämnas till återvinning är ursköljda och torra.

 • Dela på de förpackningar som består av flera material om det är möjligt.
 • Sortera dem därefter bland de återvinningsmaterial där de hör hemma.
 • Platta till förpackningarna för att spara utrymme i behållare och vid transport

Lägg inte dessa material i behållarna för pappersförpackningar:
Tidningar, broschyrer och kontorspapper.

Exempel på produkter som kan tillverkas av återvunna pappersförpackningar:
Ny kartong, ytskikt på gipsskivor, wellpapp

Varför ska du sortera pappersförpackningar?
Fibrerna i pappret går att återvinna ca sju gånger innan de slits ut. När papprets fibrer så småningom blir utslitna kan de energiåtervinnas eller komposteras.

Glasförpackningar

I insamlingsbehållarna för glas kan du lämna alla typer av glasförpackningar. Det finns behållare för både färgat och ofärgat glas.
Lägg aldrig porslin, keramik, glödlampor, lysrör, spegelglas och fönsterglas i glasbehållarna.

Så här gör du

 • För att återvinningen ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att de förpackningar som lämnas till återvinning är ursköljda och torra.
 • Tänk på att det inte går att avfärga glas som en gång har varit färgat, det är därför är viktigt att skilja det färgade glaset från det ofärgade.
 • Ta bort lock och kapsyler och lägg dem bland de återvinningsmaterial de hör hemma. De detaljer som är svåra att ta bort kan sitta kvar.
 • Ju helare glaset är desto lättare är det att avskilja de material som inte hör hemma bland glaset i återvinningsprocessen.

Exempel på produkter som kan tillverkas av återvunnet glas:
Glasflaskor, glasburkar, isoleringsmaterial och tillsatsmedel för betong

Varför ska du sortera glas?
Glas är en produkt som kan cirkulera i ett oändligt kretslopp. Det kan smältas ned och omformas om och om igen utan att försämras kvalitetsmässigt. Dessutom sparas både energi och nya råvaror genom att återvinningsglas används i tillverkningsprocessen.

Metallförpackningar

I behållarna för metallförpackningar kan du lämna konservburkar, dryckesburkar -utan pant, aluminiumfolie, sprayburkar, färgburkar som är tomma och torra, tuber för t ex kaviar, lock och kapsyler.

Så här gör du

 • Förpackningarna ska vara ursköljda och torra.
 • Ta bort lock och korkar. Dessa sorterar du efter den typ av återvinningsmaterial som de tillhör  t ex med plastförpackningar eller metallförpackningar. Då förpackningen inte går att rengöra, som t ex tuber, kan du låta korken sitta kvar på förpackningen.
 • Stoppa in vassa lock ifrån konservburkar i förpackningen. Platta till burken, du hjälper då till att spara utrymme i både behållare och transportfordon.
 • Burkar som innehållit färg/lim kan lämnas till metallåtervinning om de är tomma och torra. Innehåller de färg- eller limrester ska de lämnas till en miljöstation där farligt avfall samlas in.
   

Exempel på produkter som kan tillverkas av återvunnen metall:
Nya metallförpackningar, motordelar och olika detaljer som används i byggindustrin

Varför ska du sortera metall?
Om inte metallen förorenas kan den återvinnas obegränsat antal gånger utan att kvaliteten på produkten försämras. Det är möjligt att spara stora mängder energi genom att återvinna begagnat stål och aluminium jämfört med att tillverka nytt. Det går t ex åt 95% mindre energi att tillverka aluminium av återvunnet material än av ny råvara.

Plastförpackningar, mjuka och hårda

I behållarna för plastförpackningar kan du lämna:
Flaskor (ej pant) för t ex ketchup, senap, schampo, rengöringsmedel, saft, burkar, glasslådor, dunkar, plastpåsar och frigolittråg etc.

Så här gör du

För att återvinningen ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att de förpackningar som lämnas till återvinning är tomma, ursköljda och torra.

Ta bort lock, kapsyler och andra detaljer som lätt går att skilja ifrån förpackningen. Om dessa är av plast lägger du dem lösa i behållaren. På tuber som är svåra att rengöra låter du korken sitta kvar.

Exempel på produkter som kan tillverkas av återvunnen plast:
Plastprofiler som används i byggbranschen, bullerplank, parksoffor, plastbackar, bärkassar och sopsäckar.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar