Hushåll

Tack för att du skottar och sandar fram till soptunnan

Skotta och sanda fram till soptunnan när det snöar och är halt ute så hjälper du chaufförerna att kunna göra sitt jobb, läs mer här

Försenad sophämtning på landsbygden

Tyvärr ställer halkan till det för sophämtningen. På en del mindre vägar på landsbygden är det svårt och ibland omöjligt att ta sig fram med de tunga sopbilarna. Vi beklagar detta och försöker så snart det är möjligt att hämta soporna.  

Nu byter vi avläsningssystem på våra sopkärl

Idag har Tekniska verken ett gammalt avläsningssystem för viktregistrering av avfall. Systemet kommer på sikt att helt fasas ut. Därför pågår från och med april 2014 till och med december 2015 byte av avläsningssystem för samtliga sopkärl i kommunen. I och med detta kompletteras varje kärl ute hos våra kunder med en ny svart ID-bricka.

Frågor & svar