Hushåll

Värmeljusbehållare samlas fortsättningsvis in på återvinningscentralerna

Efter beslut i EU-kommissionen ska värmeljusbehållare inte längre samlas in som metallförpackning. Det betyder att de inte ska läggas i systemet som finns för förpackningsinsamling utan i stället läggas i behållarna för metallskrot på återvinningscentralerna.

Nu byter vi avläsningssystem på våra sopkärl

Idag har Tekniska verken ett gammalt avläsningssystem för viktregistrering av avfall. Systemet kommer på sikt att helt fasas ut. Därför pågår från och med april 2014 till och med december 2015 byte av avläsningssystem för samtliga sopkärl i kommunen. I och med detta kompletteras varje kärl ute hos våra kunder med en ny svart ID-bricka.

Frågor & svar