Hushåll

Försenad sophämtning på landsbygden

Tyvärr ställer halt väglag till det för sophämtningen. På landsbygden är flera vägar svårframkomliga och i vissa fall omöjliga att ta sig fram på med de tunga sopbilarna. Vi beklagar detta och försöker så snart det är möjligt hämta soporna. 

Nu byter vi avläsningssystem på våra sopkärl

Idag har Tekniska verken ett gammalt avläsningssystem för viktregistrering av avfall. Systemet kommer på sikt att helt fasas ut. Därför pågår från och med april 2014 till och med december 2015 byte av avläsningssystem för samtliga sopkärl i kommunen. I och med detta kompletteras varje kärl ute hos våra kunder med en ny svart ID-bricka.

Frågor & svar